iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

Building the Realtime User Experience

Auteur: Ted Roden
Creating immersive and interactive websites

The Web is increasingly happening in realtime. With sites such as Facebook and FriendFeed leading the way, users are coming to expect that all websites should serve content to them as it occurs.

With this book, you'll learn how to add several realtime features to your site - everything from chat and messaging services to streaming content feeds - without making significant changes to your existing infrastructure. Moving towards a realtime model doesn't mean just updating content in your web browser. It requires getting the content to users as quickly as possible and letting them interact with it on their own terms. Building the Realtime User Experience explores several practical web-based examples of realtime - including how realtime works and how to build it using Tornado, Comet, PubSubHubBub, App Engine, XMPP, AWS, and other technologies.
Learn how to build a homepage that aggregates short updates into a larger format. Use the Comet web development model, which enables a web server to push data to a browser rather than having the browser request it. Understand the unique requirements for setting up a basic chat service.

Discover the advantages of web apps outside of the browser, based on SMS and IM. Also learn how realtime affects web advertising, and how you can measure user engagement to support ads. Build an application that combines several features, including chat, Comet, and more.

Taal: engels

Capita Selecta Ziekte van Parkinson

Auteur: Hovestadt

De ziekte van Parkinson is een prototypische neurologische ziekte, een ziekte die sedert de eerste syndromale beschrijving door James Parkinson in 1817 constanten en variabelen kent. Neurologen van nu herkennen in de beschrijvingen van James Parkinson behalve patiënten met wat nu de ziekte van Parkinson heet, ook een patiënt met een multiple systeematrofie. Ook heden ten dage blijft de diagnose een potentieel lastige, ondanks de bekende diagnostische criteria. Weliswaar beschikt men tegenwoordig over SPECT- en PET-scanning, maar deze methodes zijn of niet routinematig voorhanden of zijn niet zonder meer sensitief genoeg om de differentiaaldiagnose aan to scherpen. Er wordt enerzijds een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en ziekten als multiple systeematrofie (MSA), progressieve supranuclaire blikverlamming (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD), anderzijds verdwijnt geleidelijk het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en de Lewy-bodiesdementie.

In therapeutisch opzicht is er veel winst geboekt. Levodopa is sedert de jaren zeventig de gouden standaard; verder zijn er nieuwere en veiliger dopamineagonisten ontwikkeld, apomorfine, COMT-remming en - zeer recent - rivastigmine. De stereotactische neurochirurgie heeft een ware renaissance ondergaan. Daarmede zijn ook de beperkingen van het huidig therapeutisch arsenaal zichtbaar geworden

CCSP Secure PIX and Secure VPN

Auteur:
Here's the book you need to prepare for Cisco's Secure PIX Firewall (CSPFA) and Secure VPN (CSVPN) exams. This two-in-one Study Guide provides: In-depth coverage of all exam topics Practical information on implementing Cisco's Secure PIX and Secure VPN technologies Hundreds of challenging review questions Leading-edge exam preparation software, including a test engine and electronic flashcards

Authoritative coverage of all exam objectives, including:
Secure PIX Firewall:
Translations and Connections/ Access Control Lists and Content Filtering/ Object Grouping/ Advanced Protocol Handling/ Attack Guards, Intrusion Detection, and Shunning/ Authentication, Authorization, and Accounting/ Failover/ Cisco PIX Device Manager/ Enterprise PIX Firewall Management and Maintenance/ Firewall Services Module

"Secure VPN: VPN and IPSec Technology Overview/ VPN 3000 Concentrator Series Hardware/ Remote Access with Pre-shared Keys and Digital Certificates/ IPSec Software Client Firewalls/ Software Client Auto-Initiation/ Hardware Client Configuration/ Network Client Backup and Load Balancing/ Software Auto-Update/ Configuring for the IPSec Over UDP and IPSec Over TCP\/ LAN-to-LAN with Pre-Shared Keys, NAT, and Digital Certificates

CCSP: Secure Intrusion Detection and SAFE Implementation Study Guide

"Here's the book you need to prepare for Cisco's Secure Intrusion Detection (CSIDS) and SAFE Implementation (CSI) exams. This Study Guide was developed to meet the exacting requirements of today's certification candidates. In addition to the focused and accessible instructional approach that has earned Sybex the ""Best Study Guide"" designation in the 2003 CertCities Readers Choice Awards, this two-in-one Study Guide provides:
Focused coverage on working with a Cisco Intrustion Detection System and SAFE Implemtation /Practical examples and insights drawn from real-world experience /Leading-edge exam preparation software, including the Sybex testing engine and electronic flashcards for your Palm

Authoritative coverage of all exam objectives, including:
Secure Intrusion Detection:
Designing a Cisco IDS protection solution /Installing and configuring a Cisco IDS Sensor /Tuning and customizing signatures to work optimally in specific environments /Performing device management of supported blocking devices /Performing maintenance operations /Monitoring a protection solution for small and medium networks /Managing a large scale deployment of Cisco IDS Sensors

SAFE Implementation :
Security Fundamentals /Architectural Overview /Cisco Security Portfolio /SAFE Small Network Design /SAFE Medium Network Design /SAFE Remote-User Network Implementation

Chinese geneeswyzen

Auteur: Kaptchuk

'Oost is Oost en West is West — en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten,' zo luidt een bekend gezegde. Maar in de geneeskunde 'ontmoeten' de oosterse en de westerse geneeswijzen elkaar wel degelijk: steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat de Chinese geneeskunst die van het Westen heel veel te bieden heeft, juist doordat zij een ander uitgangspunt heeft. De westerse arts onderzoekt welke symptomen een patiënt vertoont en gaat dan na, waardoor deze worden veroorzaakt. Zijn diagnose geeft een nauwkeurig beeld van een klein onderdeel.


De Chinese dokter bekijkt de zieke als één geheel: lichaam èn geest. Hij vraagt zich daarbij af waarom juist deze mens die ziekte heeft gekregen en geeft hem dan een behandeling afgestemd op zijn volledige persoonlijkheid. De Chinese geneeskunst is meer dan 2000 jaar oud. heeft steeds haar praktische waarden behouden en heeft zich tevens voortdurend vernieuwd. In westerse klinieken zijn haar methoden klinisch onderzocht en vele ervan worden nu in de moderne geneeskunde toegepast. Toch bestaan er nog steeds misvattingen over de Chinese geneeskunst. Sommigen wijzen haar af als 'verlakkerij', anderen ver-wachten er wonderen van. Daarom legt Ted Kaptchuk op heldere, objectieve wijze in dit unieke boek uit hoe belangrijk de Chinese geneeswijzen voor ons allen zijn en brengt hij zo de waarden ervan binnen bereik van een westers publiek.

Clinical Neuroscience

Auteur: Lambert / Kinsley

A major challenge for neuroscientists today is to integrate basic research findings into applied clinical approaches for treating brain disorders. At the same time, mental health practitioners must acquire broad-based knowledge of neurobiology, behaviour, and environment if they hope to understand how brain mechanisms work. The first and only textbook of its kind, Clinical Neuroscience bridges this chasm by integrating neurobiological mechanisms of general health into the coverage of mental disorders.

Taal: engels

Coachen op Contact

Auteur: Slooter
De primaire basis in het primaire proces

Uitgangspunt in dit boek zijn de vijf rollen die de (startende) docent in zijn repertoire heeft. Per rol wordt beschreven wat effectief gedrag is en wat niet. De coach leert per rol coachen op gedragsveranderingen, competentieontwikkelingen en overtuigingen. In het boek staan vele herkenbare situaties en handige tips beschreven. Voor management is het boek interessant als hulpmiddel bij het bespreken van competenties van personeel en sollicitanten. Primair is het boek geschreven voor het vo, maar is ook geschikt voor po en bve.

Coachende gespreksvoering

Auteur: Donders (red)

De basis van elk gesprek is luisteren, samenvatten en doorvragen. Deze vaardigheden beschreef Wim Donders in Praktische gespreksvoering (Boom Onderwijs, 2007).

Coachende gespreksvoering gaat verder waar het eerste boek eindigt. Het is bestemd voor iedereen die verantwoord kennis wil maken met een reeks van gesprekstechnieken voor gevorderden.

Wim Donders vroeg een aantal experts om hun kennis en praktijkervaring te beschrijven en realiseerde zo een staalkaart van methodes die ervaren coaches gebruiken. In elk hoofdstuk worden de theorie en de belangrijkste vaardigheden toegelicht. Aan de hand van oefeningen kun je er zelf ervaring mee opdoen. Coachende gespreksvoering is bedoeld voor studenten in sociaal-agogische opleidingen en de opleiding toegepaste psychologie.