iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Studieboeken

Toon als           
Volgorde

Commerciele calculaties

Auteur: Smal
Rekenen op NIMA A niveau

Commerciële calculaties 1 geeft de student niet alleen inzicht in de marketingtheoretische concepten, maar stelt hem ook in staat commerciële berekeningen te maken. Het boek behandelt ongeveer 45 hoofdtypen plus een kleine 30 varianten. De volgorde is logisch, steeds wordt dezelfde structuur aangehouden: somherkenning, oplossingsschema´s (veelal een formule) en de uitwerking. Voor het opdoen van de nodige routine staan 240 extra opgaven in een apart hoofdstuk. Alle uitwerkingen zijn in een losse bijlage bij het boek opgenomen.
Een must voor ieder die zich voorbereidt op een NIMA-examen.

Communicatie in de gezondheidszorg

Auteur: Soonius
gespreksvormen bij begeleiden en vaardigheden bij collegiale samenwerking

In deze uitgave worden gespreksvormen en gedragsvaardigheden behandeld voor begeleiders in de gezondheidszorg. Het betreft de communicatie met zowel cliënten als teamleden. De gespreksvormen en vaardigheden worden vanuit de theorie uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt met praktijkvoorbeelden. Het boek bevat ook opdrachten en beoordelingscriteria die bijdragen aan de ontwikkeling van de gestelde vaardigheden. Dit boek is bedoeld voor studenten in de verpleegkunde, (para)medische en psychosociale zorg.

Communicatie theorie en praktijk

Auteur: F. Et Holzhauer


Dit boek is het eerste complete Nederlandstalige basisboek op het gebied van de communicatie.
Het behandelt de massacommunicatie vanuit de meest fundamentele vorm van communicatie: de intermenselijke communicatie. Het boek voldoet aan de leerdoelen die het Landelijk Overleg Communicatieopleidingen (LOCO) heeft opgesteld. De auteurs hebben uitvoerig geput uit de internationale vakliteratuur op het gebied van zowel de communicatieleer als de gedragswetenschappen. Het resultaat: een uitgesproken internationaal georiënteerd boek waar klassieke en recente theorieën en inzichten worden behandeld.

Communicatie, Theorie en Praktijk is een interactief boek. Kopers krijgen toegang tot de website van het boek waar aanvullende informatie te vinden is. Deze website speelt in op de actualiteit. Daarnaast is het een zoekboek. Meer dan 1000 basisbegrippen uit de communicatieleer komen aan bod. Dankzij de complete begrippenlijst en begrippenverklaring kan de lezer eenvoudig dátgene opzoeken wat van zijn gading is. De zoekfunctie sluit naadloos aan op het projectmatig onderwijs.

Communicatie, Theorie en Praktijk is bestemd voor HBO/WO-opleidingen die zijn toegesneden op communicatie of waar communicatie als afzonderlijk vak wordt gedoceerd.

Bij dit boek is een docentenhandleiding (ISBN 903951672D) beschikbaar.
Inhoud docentenhandleiding:
- Handleiding
- Uitwerkingen
- Aanvullende cases
- Examenopgaven

Het boek zal worden ondersteund door een website. Inhoud:
- Persoonlijke communicatie
- Groepscommunicatie
- Massacommunicatie
- Communicatie: modaliteiten
- Communicatie-effecten
- Beïnvloeden communicatie in de praktijk
- Communicatieonderzoek: de fasen

Comparative Government And Politics

Auteur: Hague / Harrop
An introduktion, 6th edition fully revised and updated

Long established as the leading text in the field, the new sixth edition has been comprehensively updated, revised and rewritten throughout to take account of the impact and consequences of the events of September 11 2001 and other key developments of the early Twenty first century. Lively, accessible, student friendly and truly international in its coverage, the sixth edition includes the usual wide range of pedagogical features including full page country case studies, debate boxes and an increased number of charts, figures, tables and quotations throughout. The companion website for this new edition features an entirely new additional chapter (not included in the book) on political economy.

Taal: engels

Computer Integrated Manufacturing

Auteur: James A. Rehg & Henry W. Kraebber

The book presents computer integrated manufacturing as an integral element of the entire manufacturing process, describing its relation to product and process design issues; computer-based process control and automation; operations and information systems for manufacturing; quality; and human considerations. This book delves into the manufacturing enterprise, the design elements and production engineering, controlling the enterprise resources, and enabling processes and systems for modern manufacturing. Professionals preparing for the APICS certification exams.


Taal: engels

Constructies s4

Auteur:

De semesterleergang Werktuigbouwkunde bestaat uit delen waarvan de inhouden zijn afgestemd op de eindtermen. De complete serie biedt de benodigde uitgaven voor de primaire Werktuigbouwkunde (S1 t/m S3), de voortgezette Werktuigbouwkunde (S4 en S6), alsmede de beroepsprofielen (S7). Aangezien het vijfde en achtste semester voor stage zijn gereserveerd, ontbreken de delen S5 en S8. De uitgaven zijn flexibel in gebruik en passen in elke organisatievorm. Zo kunnen de uitgaven voor het basiscertificaat (51 t/m 53) naar wens samengevoegd of afzonderlijk gebruikt worden, afhankelijk van het rooster. Ook de delen voor de vervolgcertificaten (S4 en S6, respectievelijk S7) bieden deze mogelijkheid.

Creatieprocessen

Auteur: Jaak Hillen

Dit boek is Op de eerste plaats een hymne aan het creatieproces. Maar het brengt eveneens een hoogstnodige dieping, die duidelijk een leemte invult aangezien de term 'proces' tegenwoordig in een vervlakking en zelfs uitholling dreigt terecht te komen. De proces-sen waarover het in dit boek gaat, zijn processen van verandering waarbij je overbodig geworden oude vormen om-vormt in nieuwe levenskrachtige uitdrukkingsmogelijkheden. Centraal in het boek staat de menselijke individualiteit die zich voortdurend aan het realiseren is en zich op die manier bevrijdt.

Als handboek neemt het je bij de hand om inzicht te brengen in de veelvoud van alles wat procesmatig is. Het krijgt ook nog een extra dimensie doordat in alle onderdelen ook de sociale dimensie van de creatieprocessen wordt belicht. Kortom: met dit boek nodigt Jack Hillen uit om datgene wat in de mogelijkheid ligt van iedere mens, uit inzicht en met wakkerhejd in werking te stellen. En hij biedt daarvoor het nodige instrumentarium. De voorbeelden in dit boek komen allemaal uit de ervaringswereld van de auteur, dat wil zeggen: de beeldende kunst.

Maar ieder die zichzelf in zijn handelen wil verwezenlijken en vernieuwen, vindt hierin een rijkdom aan inzichten en methodes. Op die manier is het niet alleen een boek voor kunstenaars, maar ook voor leraren, opvoeders, ondernemers, onderzoekers, enz.