iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Lage verzendkosten (NL): € 2.95 DHL PostNL GDPR/AVG

Studieboeken

Capita Selecta Ziekte van Parkinson

€10,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Hovestadt

De ziekte van Parkinson is een prototypische neurologische ziekte, een ziekte die sedert de eerste syndromale beschrijving door James Parkinson in 1817 constanten en variabelen kent. Neurologen van nu herkennen in de beschrijvingen van James Parkinson behalve patiënten met wat nu de ziekte van Parkinson heet, ook een patiënt met een multiple systeematrofie. Ook heden ten dage blijft de diagnose een potentieel lastige, ondanks de bekende diagnostische criteria. Weliswaar beschikt men tegenwoordig over SPECT- en PET-scanning, maar deze methodes zijn of niet routinematig voorhanden of zijn niet zonder meer sensitief genoeg om de differentiaaldiagnose aan to scherpen. Er wordt enerzijds een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de ziekte van Parkinson en ziekten als multiple systeematrofie (MSA), progressieve supranuclaire blikverlamming (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD), anderzijds verdwijnt geleidelijk het onderscheid tussen de ziekte van Parkinson en de Lewy-bodiesdementie.

In therapeutisch opzicht is er veel winst geboekt. Levodopa is sedert de jaren zeventig de gouden standaard; verder zijn er nieuwere en veiliger dopamineagonisten ontwikkeld, apomorfine, COMT-remming en - zeer recent - rivastigmine. De stereotactische neurochirurgie heeft een ware renaissance ondergaan. Daarmede zijn ook de beperkingen van het huidig therapeutisch arsenaal zichtbaar geworden

CCSP Secure PIX and Secure VPN

€75,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur:
Here's the book you need to prepare for Cisco's Secure PIX Firewall (CSPFA) and Secure VPN (CSVPN) exams. This two-in-one Study Guide provides: In-depth coverage of all exam topics Practical information on implementing Cisco's Secure PIX and Secure VPN technologies Hundreds of challenging review questions Leading-edge exam preparation software, including a test engine and electronic flashcards

Authoritative coverage of all exam objectives, including:
Secure PIX Firewall:
Translations and Connections/ Access Control Lists and Content Filtering/ Object Grouping/ Advanced Protocol Handling/ Attack Guards, Intrusion Detection, and Shunning/ Authentication, Authorization, and Accounting/ Failover/ Cisco PIX Device Manager/ Enterprise PIX Firewall Management and Maintenance/ Firewall Services Module

"Secure VPN: VPN and IPSec Technology Overview/ VPN 3000 Concentrator Series Hardware/ Remote Access with Pre-shared Keys and Digital Certificates/ IPSec Software Client Firewalls/ Software Client Auto-Initiation/ Hardware Client Configuration/ Network Client Backup and Load Balancing/ Software Auto-Update/ Configuring for the IPSec Over UDP and IPSec Over TCP\/ LAN-to-LAN with Pre-Shared Keys, NAT, and Digital Certificates

CCSP: Secure Intrusion Detection and SAFE Implementation Study Guide

€53,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
"Here's the book you need to prepare for Cisco's Secure Intrusion Detection (CSIDS) and SAFE Implementation (CSI) exams. This Study Guide was developed to meet the exacting requirements of today's certification candidates. In addition to the focused and accessible instructional approach that has earned Sybex the ""Best Study Guide"" designation in the 2003 CertCities Readers Choice Awards, this two-in-one Study Guide provides:
Focused coverage on working with a Cisco Intrustion Detection System and SAFE Implemtation /Practical examples and insights drawn from real-world experience /Leading-edge exam preparation software, including the Sybex testing engine and electronic flashcards for your Palm

Authoritative coverage of all exam objectives, including:
Secure Intrusion Detection:
Designing a Cisco IDS protection solution /Installing and configuring a Cisco IDS Sensor /Tuning and customizing signatures to work optimally in specific environments /Performing device management of supported blocking devices /Performing maintenance operations /Monitoring a protection solution for small and medium networks /Managing a large scale deployment of Cisco IDS Sensors

SAFE Implementation :
Security Fundamentals /Architectural Overview /Cisco Security Portfolio /SAFE Small Network Design /SAFE Medium Network Design /SAFE Remote-User Network Implementation

Chinese Acupuncture and Moxibustion

€43,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Cheng Xinnong

Taal: engels


Acupuncture and moxibustion are indispensable parts of traditional Chinese medicine in the prevention and control of disease. Since the founding of the People's Republic of China these arts have been developed and are highly regarded by the international academic community.


Based upon Essentials of Chinese Acupuncture, used as a textbook by the International Acupuncture Training Centres in Beijing, Shanghai and Nanjing, Chinese Acupuncture and Moxibustion incorporates the rich experience of class teaching and clinical practice and the results of acupuncture research, retaining the characteristic features of the traditional theory of acupuncture and stressing the integration of theory and practice. The book consists of eighteen chapters and two appendices.


Chinese Acupuncture and Moxibustion was compiled by the International Acupuncture Training Centres and Acupuncture Institute of China, Academy of Traditional Chinese Medicine, on commission of the Ministry of Public Health. It is published by Foreign Languages Press and distributed by China International Book Trading Corporation.

Chinese geneeswyzen

€13,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Kaptchuk

'Oost is Oost en West is West — en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten,' zo luidt een bekend gezegde. Maar in de geneeskunde 'ontmoeten' de oosterse en de westerse geneeswijzen elkaar wel degelijk: steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat de Chinese geneeskunst die van het Westen heel veel te bieden heeft, juist doordat zij een ander uitgangspunt heeft. De westerse arts onderzoekt welke symptomen een patiënt vertoont en gaat dan na, waardoor deze worden veroorzaakt. Zijn diagnose geeft een nauwkeurig beeld van een klein onderdeel.


De Chinese dokter bekijkt de zieke als één geheel: lichaam èn geest. Hij vraagt zich daarbij af waarom juist deze mens die ziekte heeft gekregen en geeft hem dan een behandeling afgestemd op zijn volledige persoonlijkheid. De Chinese geneeskunst is meer dan 2000 jaar oud. heeft steeds haar praktische waarden behouden en heeft zich tevens voortdurend vernieuwd. In westerse klinieken zijn haar methoden klinisch onderzocht en vele ervan worden nu in de moderne geneeskunde toegepast. Toch bestaan er nog steeds misvattingen over de Chinese geneeskunst. Sommigen wijzen haar af als 'verlakkerij', anderen ver-wachten er wonderen van. Daarom legt Ted Kaptchuk op heldere, objectieve wijze in dit unieke boek uit hoe belangrijk de Chinese geneeswijzen voor ons allen zijn en brengt hij zo de waarden ervan binnen bereik van een westers publiek.

Clinical Neuroscience

€19,08 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Lambert / Kinsley

A major challenge for neuroscientists today is to integrate basic research findings into applied clinical approaches for treating brain disorders. At the same time, mental health practitioners must acquire broad-based knowledge of neurobiology, behaviour, and environment if they hope to understand how brain mechanisms work. The first and only textbook of its kind, Clinical Neuroscience bridges this chasm by integrating neurobiological mechanisms of general health into the coverage of mental disorders.

Taal: engels

Coachen in samenwerkingsrelaties

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
praktisch en methodisch coachen bij leidinggeven en begeleiden

Auteur: John Sijnke

Coachen wordt in dit boek behandeld als begeleiding-stijl of stijl van leidinggeven in een (semi)permanente samenwerkingsrelatie. De individuele coaching-relatie staat centraal. Geen omvangrijke theoretische verhandelingen, maar praktijkgerichte uiteenzettingen met concrete handvatten. Het boek is vooral gericht op methodisch en doelgericht vormgeven aan het proces van coachen, met de nodige aandacht voor de noodzakelijke vaardigheden.

Na enkele korte inleidende hoofdstukken volgen hoofdstukken die direct aan de praktijk zijn gerelateerd. Samen vormen ze een combinatie van compacte achtergrondinformatie en praktische handreikingen voor het dagelijkse werk.

Deze uitgave is een goed hulpmiddel voor organisaties die coachen willen introduceren of dit verder vorm en inhoud willen geven. Het bevat zowel voor coaches als voor mensen die gecoacht worden relevante informatie. Door de compacte en praktische opzet is Coachen in samenwerkingsrelaties ook zeer geschikt voor gebruik in praktijkgerichte opleidingen.

John Sijnke is adviseur bij Stichting Spot Opleiding, Training en Advies en auteur van uitgaven over onder meer functioneringsgesprekken, supervisie, intervisie en begeleidingsvaardigheden voor teamleiders.

Coachen op Contact

€15,90 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Slooter
De primaire basis in het primaire proces

Uitgangspunt in dit boek zijn de vijf rollen die de (startende) docent in zijn repertoire heeft. Per rol wordt beschreven wat effectief gedrag is en wat niet. De coach leert per rol coachen op gedragsveranderingen, competentieontwikkelingen en overtuigingen. In het boek staan vele herkenbare situaties en handige tips beschreven. Voor management is het boek interessant als hulpmiddel bij het bespreken van competenties van personeel en sollicitanten. Primair is het boek geschreven voor het vo, maar is ook geschikt voor po en bve.