iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
De nieuwe editie van 'Ontdek je gebruiksaanwijzing' is uit! Koop hier een gesigneerde versie. Lees hier meer over het beïnvloeden van je spanning!.

Taal / Muziek

Toon als           
Volgorde

Woordenboek Engels voor kinderen

Auteur: Auteur Onbekend

Dit woordenboek is speciaal gemaakt voor jongeren die pas Engels beginnen te leren. De woorden zijn ingedeeld in thema's: de familie, boerderijdieren, de seizoenen en de maanden... alle woorden die tot de basiswoordenschat van de Engelse taal behoren, komen aan bod. De vele tekeningen helpen om alles gemakkelijk te onthouden. De ideale manier om snel een aardig mondje Engels te spreken.

Woordenboek Nederlands-Hongaars

Auteur: Stefanus Zugor

Taal: Nederlands-Hongaars

De Hongaars—Nederlandse contacten kunnen wij sinds het begin van de jaren 1600 intensief noemen. In deze tijd studeerden meerdere Hongaarse studenten aan de Nederlandse universiteiten. Dit contact is na de eerste wereldoorlog nog nauwer geworden en het wekte van Hongaarse kant dank en vriendschappelijke gevoelens op, want meer dan 25 000 Hongaarse kinderen in Nederland en in België de Hollandse en Vlaamse gastvrijheid konden genieten. Een groot deel van hen zou na de thuiskomst met de Hollandse gastvrije „ouders" het contact verder ook gehouden hebben, maar met het verlopen van de tijd — bij gebrek aan woordenboeken — werd dit steeds moeilijker.

Na de tweede wereldoorlog zijn de Nederlands— Hongaarse contacten ook op het gebied van produktie, van handel, van sport en cultuur sprongsgewijze verbreed. In den maand december van 1967 verscheen het Nederlands—Hongaars Woordenboek in de serie van kleinwoordenboeken van de Terra door mij samengesteld, welke nog meer het verschijnen van het Hongaars—Nederlandse Woordenboek bespoedigd heeft.

In deze zin heb ik het manuscript van het Hongaars—Nederlandse Handwoordenboek klaar gemaakt, dat nog op samenstelling en uitgave wacht. Maar dit voorafgaand werd het gereedmaken van het Hongaars—Nederlandse Woordenboek, de tweede helft van het in de kleinwoordenboek-serie intussen reeds in twee uitgaven verschenene deel noodzakelijk. Mijn dank aan redacteur Ottó Rátz, die met het gebruik van het handwoordenboek-manuscript de stof van het tegenwoordige Hongaars—Nederlandse Woordenboek met inachtneming der woordenboeken van andere talen uitgezocht en lexicografisch samengesteld heeft. Ook mijn dank aan mevrouw J. Szobotka, die ie onder het werk voorkomende taalmoeilijkheden eltijd een medehelpster was.

Words and Rules

Auteur: Steven Pinker

Taal: engels

The ingredients of language

How does language work? How do children Icar_u their mother tongue? Why do languages change over time, making Shakespearean English difficult for us and Chaucer's English almost incomprehensible? Why do languages have so many quirks and irregularities? Are they all fundamentally alike? How are new words created? Where in the brain does language reside?

In Words and Rules, Steven Pinker answers these and many other questions. His new book shares the wit and style of his classic, The Language Instinct, but explores language in a completely different way. In Words and Rules, Pinker explains the profound mysteries of language by picking a deceptively single phenomenon and examining it from every angle. The phenomenon—regular and irregular verbs—connects an astonishing array of topics in the sciences and humanities: the history of languages; the theories of Noam Chomsky and his critics; the attempts to simulate language using computer simulations of neural networks; the illuminating errors of children as they begin to speak; the nature of human concepts; the peculiarities of the English language; major ideas in the history of Western philosophy; the latest techniques in identifying genes and imaging the living brain.

Pinker makes sense of all of this with the help of a single, powerful idea: that language comprises a mental dictionary of memorized words and a mental grammar of creative rules. The idea extends beyond language and offers insight into the very nature of the human mind.

This is a sparkling, eye-opening and utterly original book by one of the world's leading cognitive scientists.

Zout bier in Den Egelantier

Auteur: Zjef Naaijkens

de legende van R. K. De Veulpoepers BV

Wie kent niet het lied over café Den Egelantier? De geschiedenis van R. K. De Veulpoepers is veel meer dan de geschiedenis van een anarchistische band die plotseling succes had met een hit. Het is ook het verhaal van een praktisch onderzoek naar de realisering van socialistische idealen. De roep om een rechtvaardige, democratische maatschappij, kritiek omzetten in alternatieven, nieuwe samenlevingsvormen (commune) en werkverhoudingen (kollektief, loonnivellering) onderzoeken: het gebeurde allemaal in het kollektief om en rond De Veulpoepers.
Het boek van Zjef Naaijkens geeft onverbloemd weer hoe het succes tot stand kwam, hoe De Veulpoepers als een bedreiging van de gevestigde orde heilige huizen sloopten, en hoe uiteindelijk idealisme en werkelijkheid botsten.

Zwanenzangen

Auteur: Overbeeke

Klassieke componisten en de dood

Het nieuwste boek van Emanuel Overbeeke handelt over klassieke muziek, ontstaan oog in oog met magere Hein. Het aantal doodscomposities loopt in de duizenden. In 1970 kwamen onderzoekers bij een telling tot circa duizend gecomponeerde requiems - en dan hebben we het uitsluitend over doodsmuziek in de enge zin van het woord. De dood figureert ook prominent in liederen en cantates; in opera's en oratoria gaat zoals bekend ook wel eens iemand dood en ook instrumentale muziek ontkomt die aan het onvermijdelijke. Daarom koos Overbeeke voor een selectieve aanpak, waarmee hij niettemin een groot gebied bestrijkt.