iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Wetenschap

Creatief met natuurlijke materialen

€8,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Westland

De vele vormen en kleuren van bloemen, bladeren, zaden en grassen vormen voor Adri Westland een bron van creatieve uitingen. Bij de creatieve ideeën in dit boek wordt dan ook bijna uitsluitend gebruikgemaakt van natuurlijke materialen: wenskaarten, dieren, poppetjes, vliegtuigen, boeketten, kransen, kettingen, schilderijtjes, mobiles, kleine cadeautjes, feestversieringen en nog veel meer.

Dark Matter,missing Planets

€12,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Tom Van Flandern

Tom Van Flandern's book adds a new dimension to cosmology--not only does it present a novel approach to timeless issues, it stands up to the closest scientific scrutiny. Even the most respected scientists today will readily admit that the Big Bang Theory is full of holes. But it takes a new look, like Dark Matter, Missing Planets, and New Comets, to explain not only why the theory is wrong but what to substitute in its place. If you are curious about such things as the nature of matter and the origin of the solar system, but feel inadequately equipped to grasp what modern science has to say about such things, read this book. You will not get the all too common condescending attempt to water down the `mysteries' of modern science into a form intelligible to little non scientist you, but rather a straightforward new theory, logically derived in front of your eyes, which challenges the roots of many of today's complex accepted paradigms, yet whose essence is simple enough to be thoroughly communicated to the intelligent layman without "losing it in the translation. "


Taal: engels

Darwin's Ghost

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Steve Jones

A modern geneticist revisits Darwin's classic work to offer contemporary examples and modern research--from the AIDS virus and the physiology and psychology of pets to the genetic success of humankind--that confirm the classic book's conclusions on evolution. Reprint. 25,000 first printing.

De geheime code

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: P. Hemenway

De gulden snede, ook bekend als de 'goddelijke verhouding' of 'goddelijke verdeling' en het 'gulden getal'(phi), zien we terug in de zadenmotieven van planten, piramiden, gotische kathedralen en het menselijk lichaam, om slechts enkele voorbeelden uit de oneindige reeks fenomenen te noemen. In dit boek worden niet alleen de veelsoortige verschijningsvormen van de gulden snede in de natuur, kunst, architectuur, muziek en wetenschap gepresenteerd, maar ook varianten ervan zoals de gulden spiraal in het menselijk binnenoor. Dit boek, voorzien van ruim 300 afbeeldingen en grafieken, biedt een spannende zoektocht naar de wetmatigheden van het universum en het verborgen 'goddelijk plan' dat zich daarin openbaart.

De kleine pinterest voor Dummies

€11,95 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Michiel Kelder

Ontdek in dit boek hoe je het onderste uit de kan haalt van het snelst groeiende sociale netwerk. Alle belangrijke vragen komen aan de orde. Hoe maak je een profiel aan? Hoe richt je je pinborden in? Ook zelfpromotie, etiquette en contact maken met andere mensen op Pinterest en daarbuiten komen aan bod. Daarnaast zijn er hoofdstukken gewijd aan Pinterest op je mobiel en aan Pinterest voor bedrijven en organisaties. Michiel Kelder heeft meer dan vijftien jaar ervaring als ICTer en als redacteur en vertaler van educatieve en computerboeken. Maarten Bresser geeft als communicatiewetenschapper advies aan organisaties, met een focus op sociale media.

De kroon op het Deltaplan

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Antonisse

Toen de Nederlandse regering in juni 1976 de uiteindelijke beslissing nam om de Oosterschelde af te sluiten door een constructie met beweegbare schuiven, deed dit denken aan de opdracht die John F. Kennedy ooit gaf om binnen tien jaar de eerste mens op de maan te laten landen. `De kering tegen de zee en voor het milieu' werd een fantastische uitdaging voor onze vaderlandse ontwerpers, wetenschappers en bouwers. Geruggesteund door chip en computer ontstonden studies aan de tekentafels en in de laboratoria die elke verbeelding tartten. Volkomen nieuwe technieken werden ontwikkeld, waaronder een serie science-fictionachtige vaartuigen. Dit boek beschrijft de ontwikkeling, de historie en de motieven die tot dit enorme project hebben geleid. Meer dan 400 kleurenfoto's en fraaie tekeningen van o. a. toptekenaar Rudolf Das geven stap voor stap weer hoe uiteindelijk de laatste grote zeearm van het deltagebied gesloten werd. In dit boek zijn tevens tekstsamenvattingen opgenomen in de Engelse, Franse en Duitse taal.

De onvrije natuur

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Joost Tinbergen

verkenningen van natuurlijke grenzen

Dieren en planten lijken onbekommerd te leven in de vrije natuur. Het tegendeel is waar: ook voor hen zijn er grenzen! Ze blijken vaak gebonden aan strakke regels om te overleven. Individuele organismen, of het nu vogels of zoogdieren zijn, insecten, weekdieren, hogere of lagere planten, lopen voortdurend tegen allerlei beperkingen op. Voortdurend moeten ‘beslissingen’ genomen worden. Maak ik veel of weinig zaden, en laat ik die vroeg of laat in het jaar kiemen? Trek ik door naar Afrika of blijf ik in de Waddenzee? Begin ik dit jaar aan een tweede broedsel, of laat ik het bij één? Biologen proberen via veldonderzoek en experimenten deze ‘beslissingen’ te meten en te begrijpen. De onvrije natuur doet daarvan op boeiende wijze verslag.

De onvrije natuur is een bloemlezing uit modern ecologisch veldonderzoek. De strijd om het bestaan wordt door bekende Nederlandse onderzoekers in 35 hoofdstukken op de voet gevolgd. Talrijke boeiende voorbeelden uit de natuur, ondersteund met foto’s en figuren, passeren de revue:
De lotgevallen van een schelpdier in het wad blijken relevant voor het in kaart brengen van de draagkracht van de Waddenzee voor vogels. Studie van datzelfde schelpdier ontsluit ook de fascinerende wapenwedloop tussen roofdieren en hun prooien. Hoe diep graven nonnetjes zich in om aan scholeksters te ontkomen? En hoe verdelen scholeksters het wad onderling?

De onvrije natuur richt zich op het begrijpen van keuzes van dieren in relatie tot hun omstandigheden. De bijdragen van de auteurs illustreren op heldere wijze hoe fundamenteel onderzoek leidt tot het begrijpen van wetmatigheden in de natuur en tot toepassingen voor het natuurbeheer.

De onvrije natuur is voor een breed publiek toegankelijk: voor geïnteresseerden in dierecologie, voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, maar ook voor vakmensen in het (natuur- en agrarisch) onderwijs, beheerders en ecologen.

Trefwoorden: natuur, ecologie, draagkracht, dieren, voedsel, keuzes en beperkingen, voortplanting, populaties, onderzoek, natuurbeheer

De wereld van de zwarte stern

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: van Gaalen

• Meer dan 140 kleuren-foto's van de mooiste natuur en indringende portretten van de zwarte stern.


• Ooggetuige verslagen van de aankomst van de zwarte stern in Afrika en Europa.


• Nederland is het belangrijkste land voor de zwarte stern in Europa.


• Het raadsel van de voorkeur van de zwarte stern voor een stekelmoerasplant om op te nestelen, opgelost.


• Het geheim van de zwarte sterns diep in Rusland.


• Trekken zwarte sterns over de Sahara?


• Poolse zwarte sterns eten anders.


• Een krijtstreep als ereteken.


• De enorme woordenschat van de zwarte stern.


• De zwarte stern in het land van de flamingo's.


• Jonge zwarte sterns blijven een zomer in Afrika. Ghana . . . en veel meer dat ons het wonderlijke, boeiende en soms verborgen leven van de zwarte ridder van de moerassen duideli'k maakt.