iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius PostNL GDPR/AVG

Wetenschap

Het bewustzijn verklaard

€36,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Daniel C. Dennet

In dit klassiek geworden boek combineert Daniel C. Dennett inzichten uit de filosofie, psychologie en neurologie om uit te leggen hoe ons bewustzijn functioneert. Want het bewustzijn, betoogt Dennett, is geen samenhangend 'ik' dat de wereld om ons heen interpreteert. Het omgekeerde is het geval: onze hersenen zijn voortdurend op allerlei parallelle sporen onze zintuiglijke waarnemingen aan het verwerken, terwijl een centraal systeem daar de meest relevante informatie uit selecteert.
Hoe geeft het brein de tijd weer? Waarom zijn er kleuren? Hoe 'maakt' de mens een zelf? Aan de hand van deze vragen laat Daniel C. Dennett op buitengewoon heldere en leesbare manier zien dat ons bewustzijn niet de kern van ons wezen is, maar slechts het eindproduct van de 'machine' in onze hersenen.

Het duivelshuis

€7,99 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Botje

Het duivelshuis is een meeslepend verhaal over het Algerije van de jaren negentig, waar islamitische fundamentalisten snuiven aan de macht en de bevolking soms in de rij moet staan voor aspirines. De rijke machthebbers in hun weelderige villa's in Hydra, de armen in hun vervallen krotten in de Kasbah, ze ko-men allemaal aan bod. Maar dit boek gaat vooral over het uitge-strekte Algerijnse achterland, met de besneeuwde bergen van Kabylië en de gigantische uitgestrektheid van de Sahara. Een land met een uitgebreide Berberse minderheid, die weinig van het fundamentalisme moet hebben. Een islamitisch land waar de slager Molière citeert en de bakker 's avonds Baudelaire leest, waar islamitische terroristen een ware guerrilla proberen te ontketenen en het bier rijkelijk vloeit.

Het ondiepe

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Nicholas Carr
Hoe onze hersenen omgaan met internet

Nicholas Carr buigt zich over over de langetermijneffecten van het internet. Gebruikmakend van nieuwe inzichten over de plasticiteit van het brein, de werking van ons geheugen en de manieren waarop we informatie verwerken, toont hij aan dat het internet niet alleen nuttig gereedschap is, maar ook bezig is onze identiteit en zelfs de structuur van onze hersenen te veranderen.

Het proefboek

€27,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Peter Klosse

Dit is niet zomaar een kookboek en ook niet zomaar een wijnboek. Dit is hét smaakboek waarin wordt uitgelegd hoe smaak tot stand komt; vanaf het proeven in zintuiglijk opzicht, tot de smaak van gerechten en wijnen. Het Proefboek is een gastronomisch handboek dat inzicht geeft in de complexe wereld van het proeven zodat bijvoorbeeld de smaak van wijnen en gerechten nog beter begrepen en koken gemakkelijker wordt.

Het Proefboek maakt onderscheid tussen de productkant en de menskant van het proeven, met voor elk eigen termen en definities. Voor de productkant gebruiken we de inmiddels bekende universele smaakfactoren (mondgevoel, smaakgehalte en smaaktype). Zij beschrijven het smaakprofiel van een product en helpen ons smaak te begrijpen. Aan de zintuigkant, de menskant, onderscheiden we gustatie als zintuig en proefvermogen als de totaalbeleving waarbij alle zintuigen actief betrokken zijn. Een tweede belangrijke pijler is de classificatie van smaak in stijlen die het mogelijk maakt smaken te herkennen.

Dit vergemakkelijkt het maken van keuzes; denk aan gerechtencompositie (keuze van ingrediënten die bij elkaar passen), volgordebepaling (gerechten en wijnen in de juiste volgorde plaatsen) en de combinatie van wijnen en gerechten).

In het uitgebreide hoofdstuk over koken staan talloze voorbeelden van kooktechnieken en kookprocessen, met bijbehorende recepten. Ook de smaak van wijn wordt uitvoerig behandeld en toegelicht. Het zwaartepunt van het Proefboek ligt bij de gastronomie en de combinatie van wijnen en gerechten. Toch zullen ook degenen die nooit een glas wijn drinken, en ook zij die in de voedselindustrie werkzaam zijn, dit werk met plezier lezen en kunnen gebruiken. Door zijn opzet en inhoud leent het zich bovendien voor gebruik in opleidingen waarin aandacht wordt besteed aan smaak.

Peter Klosse is restaurateur en oprichter van de Academie voor Gastronomie, een gastronomisch opleidings- en researchinstituut. Hij heeft een proefschrift geschreven voor de Universiteit van Maastricht. Eerder publiceerde hij over dit onderwerp in de boeken Smaak en Smaakstijlen.

Houden van de aarde

€0,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Michiel Rietveld
respectvol omgaan met landbouw, voeding en milieu

Michiel Rietveld schetst in Houden van de aarde een enthousiasmerend overzicht van de ontwikkeling van de agrarische verzorging van de aarde en laat zien hoe de biologische en biologisch-dynamische landbouw wegbereiders zijn voor een mondiaal bewustzijn op het gebied van milieu en duurzaamheid. Aandacht en respect voor bodem, plant, dier en mens vormen hierbij de rode draad.

Elk natuuraspect vraagt zijn eigen niveau van verzorging, en het bewustzijn hiervoor geeft een diepgaand inzicht in het verschijnsel levensenergie, in kosmische verhoudingen en in de toepassing van bio-organisers (bodempreparaten). Het boek biedt daarmee handvatten voor agrari rs en beleidsmakers om de 'ongemakkelijke waarheden' van Al Gore in het klein en in het groot aan te pakken. De auteur geeft hoogst actuele inzichten over voeding en voedselkwaliteit en de uitwerking daarvan op het menselijk lichaam, en zet aan tot nadenken over thema's als de rol van de bijen voor ons welzijn, ritueel slachten en gentechnologie.

Het voorwoord is geschreven door Bart Jan Krouwel, voormalig directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Rabobank Nederland en medeoprichter van de TriodosBank.

In den beginne

€9,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Govert Derix

Auteur: Léon Frissen

Het boek bevat beschouwingen, interviews en filosofische bespiegelingen over de toekomst van de beschaving. Er is met veel mensen uit de financiële, economische en politieke wereld gesproken over het thema. Job Cohen, René Van der Linden, Paul Schnabel, Wim van de Donk, Paul Frissen, Peter Elverding, Piet van Schijndel, Ton en Ronald Goedmakers en Steve Stevaert hebben als gesprekspartners deelgenomen.

De tegenstelling tussen Angelsaksisch en Rijnlands model is het cruciale spanningsveld van onze tijd. Vanuit die overtuiging maken de schrijvers een onderzoeksreis naar de bronnen van een 'wijze samenleving'. In dialoog met de genoemde deelnemers ontstaat een visie op beschaving als georganiseerde betrokkenheid op basis van universele waarden. Hoe kunnen we die waarden zodanig mobiliseren dat onze tijd over zijn schaduw kan springen? De gesprekken zijn een 'Fundgrube' van ervaringen, oplossingsrichtingen en ideeën.

In den beginne breekt een lans voor een nieuw perspectiefrijk verhaal dat op de agenda mag staan van alle organisaties, opleidingen, bedrijven en individuen die onze toekomst met optimistische bezorgdheid tegemoet zien.

Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking

€79,50 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Auteur: Fabien Petitcolas & Stefan Katzenbeisser

taal: engels

Steganography, a means by which two or more parties may communicate using invisible or subliminal communication, and watermarking, a means of hiding copyright data in images, are becoming necessary components of commercial multimedia applications that are subject to illegal use. This is a comprehensive survey of steganography and watermarking and their application to modern communications and multimedia. It helps the reader to understand steganography, the history of this previously neglected element of cryptography, the hurdles of international law on strong cryptographic techniques, and a description of the methods you can use to hide information in modern media. Included in this discussion is an overview of steganalysis , methods which can be used to break stenographic communication. This resource also includes an introduction to and survey of watermarking methods, and discusses this method's similarities to and differences from steganography. The reader should gain a working knowledge of watermarking's pros and cons, and learn the legal implications of watermarking and copyright issues on the Internet.

Interaction Design

€8,00 incl. BTW
Exclusief verzendbijdrage
Taal: engels

Auteur: Helen Sharp

The classic text, Interaction Design by Sharp, Preece and Rogers is back in a fantastic new 2nd Edition! New to this edition:* Completely updated to include new chapters on Interfaces, Data Gathering and Data Analysis and Interpretation, the latest information from recent research findings and new examples* Now in full colour* A lively and highly interactive Web site that will enable students to collaborate on experiments, compete in design competitions, collaborate on designs, find resources and communicate with others* A new practical and process-oriented approach showing not just what principals ought to apply, but crucially how they can be applied The best basis around for user-centered interaction design, both as a primer for students as an introduction to the field, and as a resource for research practitioners to fall back on. It should be labelled 'start here'. -Pieter Jan Stappers, ID-StudioLab, Delft University of Technology