iDeal Bancontact Sofort KBC/CBC Belfius   Gratis verzenden (NL) DHL PostNL GDPR/AVG
Onze nieuwe outlet is geopend! Kijk op www.drievooreentientje.nl voor boeken en meer tegen de laagste internetprijs.

Zwangerschap / baby's → pubers

Toon als           
Volgorde

Bodemloos bestaan

Auteur: van Egmond
problemen met adoptiekinderen

Door de vele buitenlandse adopties worden gezinnen en hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met kinderen die een sterk afwijkend sociaal gedrag vertonen. Geertje van Egmond beschouwt dit gedrag als een emotionele handicap, die reeds in de allereerste levensface ontstaat door een tekort aan, of zelfs totale afwezigheid van affectie, emotionele betrokkenheid, verzorging en voeding. Zij noemt deze handicap het 'Geen-Bodem-Syndroom', welke term inmiddels overal ingang heeft gevonden. Uitingen van het syndroom worden ook herkend door biologische ouders van kinderen met diverse hech tingsstoornissen.

Bodemloos bestaan is geen wetenschappelijke studie maar een verslag van binnenuit. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het indringende verhaal van een gezin met een buitenlands adoptiekind,Isabel Duidelijk wordt dat zij het Geen-Bodem-syndroom heeft en dat het hele gezin daar steeds meer onder te lijden krijgt. In het tweede deel wordt het begrip Geen Bodem-Syndroom theoretisch uitgewerkt. Het boek richt zich met name tot ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Bodemloos bestaan heeft sinds verschijnen veel losgemaakt en geldt inmiddels als het klassieke boek over het Geen-Bodem-Syndroom. De problematiek van een deel van de adoptiekinderen is duidelijker en bespreekbaar geworden. In een nieuw voorwoord gaat de auteur daarop in. Geertje van Egmond schreef ook een vervolg, verbinding verbroken, waarin de puberjaren van dochter Isabel beschreven worden. In dat boek zij ook een nadere uitwerking van het Geen-Bodem-Syndroom en veel praktische tips en adviezen betreffende de opvoeding van GBS-pubers.

Buitenbeentjes

Auteur: H. Schachtschabel

We hebben allemaal wel een idee van wat hoort bij een ‘normale’ ontwikkeling van kinderen. Een 6-jarige die niet alleen naar school durft te fietsen vinden we gewoon, van een lichamelijk gezonde 12-jarige die dat niet durft vinden we dat vreemd. Verschijnselen zoals ‘bang zijn voor vreemden’, die normaal zijn in een bepaalde levensfase, zijn dat in een volgende fase niet meer. Afwijkingen in een bepaalde levensfase die de ontwikkeling van een kind belemmeren, wijzen vaak op een psychiatrische stoornis.
Kinder- en jeugdpsychiatrie is een betrekkelijk jong vak en er bestaan nog veel misverstanden over. Wat is nu normaal en wat is abnormaal in de verschillende leeftijdsfasen van het kind? Wanneer moeten kinderen doorverwezen worden naar deskundige hulp? Daarnaast heeft het woord ‘psychiatrie’ een onnodig zware lading, in de trant van: ‘je moet wel gek zijn om daar terecht te komen’. Ouders lopen vaak te lang rond met zorgen over de ontwikkeling van hun kind.
Dit boek schetst het werkterrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft een overzicht van de normale ontwikkeling van het kind, en bespreekt vervolgens zeven veel voorkomende kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen: autisme spectrum stoornissen (ASS), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), angststoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen, oppositioneel opstandige en antisociale gedragsstoornissen, psychotische stoornissen. Suggesties om verder te lezen, nuttige adressen en een register maken het boek compleet.

Coachen van jeugdvoetballers

Auteur: Lingen

De auteurs hebben in opdracht van de KNVB een uitgebreide en goed onderbouwde visie op papier gezet, bedoeld als handboek voor coaches van jonge beginnende voetballertjes.

Coachend opvoeden

Auteur: H. Verhage

leidraad voor de professionele opvoeder

Het eerste deel van het boek omvat de basisprincipes van coachen. Het beschrijft de grondhouding en de vaardigheden van een coachende opvoeder. Deel twee gaat over het in praktijk brengen van een coachende opvoedingsstijl. Het bevat vier thema's: ontdekken en begrenzen, kunnen en kennen, afzetten en confronteren, loskomen en koesteren. Elk hoofdstuk bevat vier opvoedingssituaties die zich rond het thema voordoen in alle leeftijdsfasen van het kind. Het biedt de lezer inzicht in de coachende opvoedingsstijl gedurende de hele opvoedingsperiode. Coachen in de opvoeding is bestemd voor professionele opvoeders en professionals die ouders hulp bieden bij de opvoeding. Daarnaast kunnen geïnteresseerde, bewust opvoedende ouders het boek als bron gebruiken voor een meer coachende benadering van hun kind.

Dat vind ik. Wat vind jij?

Auteur: Juul Jesper

over grenzen van volwassenen en kinderen

Kinderen hebben grenzen nodig. Maar hoe kunnen wij onze grenzen duidelijk maken zonder dat iemand daar schade van ondervindt? Hoe leren wij onze eigen grenzen kennen? En hoe veranderen wij onze eigen grenzen zodat ook kinderen er baat bij hebben?
Op deze en vele andere vragen wordt in dit boek op heldere wijze geantwoord. De schrijver nodigt u uit om uw eigen zekerheden en twijfels over de opvoeding te leren kennen.
93 blz.

De baby fluisteraar lost alle problemen op

Auteur: Blau

In dit nieuwe boek vertelt Tracy Hogg over de vele vragen die ouders haar reeds hebben gesteld in haar spreekkamer, op signeersessies en via haar website. Met haar bekende ‘babyfluisteraar’ benadering lost zij veelvoorkomende problemen op die meestal te maken hebben met eten, slapengaan en ongewenst gedrag. De meest diepgewortelde problemen worden benaderd met een heldere en gerichte aanpak. De babyfluisteraar lost alle problemen op is een boek vol verrassende, eenvoudige technieken en praktische oplossingen. Hoggs twee vorige boeken, Wat je baby vertelt en Wat je peuter vertelt, krijgen hier een welkome aanvulling. Voor wie nog niet met het werk van Tracy Hogg in aanraking is gekomen, vormt de publicatie van dit boek een goede gelegenheid: een wereld van onverwacht inzicht zal voor je opengaan!

De Baby Scheurkalender

Auteur: Gouwerok

Auteur: Gouwerok
alles over het eerste jaar met je kind!

De echo van mijn kind

Auteur: Wagenmakers
Ervaringen van verlies tijdens of kort na de zwangerschap

Wie tijdens de zwangerschap een kind verliest, weet dat dit verdriet doorgaans in eenzaamheid gedragen wordt. Voor de buitenwereld is het verdriet om iets wat er nooit is geweest. Voor de moeder betekent het een afscheid van haar eigen kind.

Als bekend is dat een kindje 'het niet gehaald heeft', dan weet de wereld buiten de moeder daar vaak geen raad mee. Hoe ervaren moeders deze onmacht? Hoe reageren ouders van een dochter die dit overkomt? Hoe reageert de partner, en hoe reageren vrienden?

Geestelijk genezer Harm Wagenmakers stelde dit troostboek met natuurfoto's samen speciaal voor de moeders. Hij vroeg hun om hun ervaringen op te schrijven. Hiermee kunnen andere moeders hun eigen ervaringen een plek geven, tegen alle ontkenning van het verdriet in.